ผู้อยู่เหนือดวง โดยสมเด็จโต พรหมรังสี - dhamafortune

Newsletter Email Subscription *
English
Go to content

Main menu:

ผู้อยู่เหนือดวง โดยสมเด็จโต พรหมรังสี

ข้อควรรู้ > ผู้ที่เข้าถึงไตรสรณะคมน์หรือพระรัตนตรัยและถือศีล 5 ย่อมเหนือกรรม

พระพุทธองค์ท่านไม่ได้สอนให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นมีทุกข์ แต่ท่านสอนให้รู้ทุกข์ เห็นทุกข์ และหาวิธีดับทุกข์ ท่านก็ทิ้งวิธีดับทุกข์ให้แล้ว แล้วไม่ได้ไปบอกว่าให้โยมนั้นไปหาใครมาดับ แต่โยมต้องดับเอง ท่านก็บอกแล้ว ไฟนั้นมันจุดที่ใด ไฟนั้นมีอยู่สามกอง จุดชนวนเกิดจากใจคือสมุทัย จะทำอะไรให้ตั้งใจ กำหนดรู้อยู่ที่ใจ แล้วโยมจะเป็นผู้เหนือกรรม เหนือโลก เหนือดวง

บุคคลใดที่เหนือดวงได้ เรียกว่าเหนือกรรม แต่ถ้าโยมยังแสวงหาดูดวงอยู่ นั้นเรียกว่าโยมยังตกอยู่ในสมมติบัญญัติ โยมไม่มีทางที่จะเหนือดวงได้ ดวงแท้จริงแล้วไม่ได้นำหน้าบุคคล นำตัวสัตว์มนุษย์ทั้งหลาย แต่สัตว์มนุษย์ทั้งหลาย กรรมเป็นผู้กำหนดดวง ดังนั้นโยมเกิดมาก็มีกรรมแล้ว โยมกระทำความดี ดวงต่างหากที่ตามโยม ถ้าเปรียบว่าดวงนั้นเป็นเงาก็ว่าได้ เงานี้ไม่สามารถจับต้อง แต่กายสังขารโยมที่มีแล้ว มีลมหายใจเข้าออก มีธาตุ ที่เข้าไปสิงสู่ประชุม ประชุมธาตุทำให้เกิดกายสังขาร เพื่อเอาไปประพฤติปฏิบัติคุณงามความดี ดังนั้น โยมกระทำความดีอยู่บ่อยๆ ดวงจะตามโยม ไม่ใช่โยมไปตามดวง

ดูง่ายๆ บุคคลใดเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้ว ดวงจะตามหลัง แล้วดวงจะคอยหนุน แต่ถ้าใครไม่ได้เชื่อมั่นในพระรัตนตรัย ดูไม่ยาก คือจะแสวงหาแต่ดวง คือจะแสวงหาผู้รู้ แต่ไม่ทำตนให้เป็นผู้รู้ ผู้นั้นเรียกว่านอกลัทธิ นอกศาสนา และไม่ได้เรียกว่าเป็นพุทธมามกะ และไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้รักษาจรรโลงศาสนา บุคคลพวกนี้จะไม่มีทางได้เกิดทันในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย แต่บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยต่างหากจะประกอบคุณงามความดี ฝึกฝนจิตให้เกิดปัญญาเป็นผู้รู้ นั่นแหละจ้ะผู้นั้นเมื่อปรารถนาอธิษฐานจิตเป็นทางใด ก็จะประสบในสิ่งนั้น เรียกว่าจะไปจุติในเทวโลก พรหมโลก ถ้าเกิดมา ก็จักเกิดในศาสนาที่ไม่ว่างเว้นของพระศาสดาคือผู้รู้ คือพระสัพพัญญู

ดังนั้น โยมจงจำไว้ ดวงกับกรรม กับการกระทำ มันคืออะไร ดวงนั้นเขาลิขิตมาแล้ว ถ้าอุปมา ดวงนั้นคือกรรมเก่า แต่วาสนาต่างหาก ที่โยมนั้นเรียกว่าได้เคยสร้างมาแล้ว ถ้าโยมทำวาสนาให้มันดี ดวงโยมก็ดี แต่ถ้าโยมทำวาสนานิสัยเสีย โยมว่าดวงโยมเสียมั้ยจ๊ะ ให้วางลัคนาอย่างไร ก็แก้ไขไม่ได้ ถ้าพฤติกรรมมันเสีย สันดานมันเสีย จริงมั้ยจ๊ะ เมื่อโยมไปพิจารณาบ่อยๆ แล้ว โยมจะเห็นว่าดวงนั้นมันแค่อุปมาขึ้นให้เป็นหลักทาง แนวทาง แต่ถ้าโยมไปยึดเมื่อใด โยมจะเกิดความลุ่มหลง เมื่อโยมลุ่มหลงเมื่อไร โยมจะขาดปัญญา เมื่อโยมขาดปัญญาเมื่อใด ทุกอย่างที่โยมได้กระทำมา จะขาดทั้งหมด นั่นก็คือศีลก็ขาด คุณงามความดีที่โยมทำมา โยมจะไม่เชื่อมั่น เพราะโยมจะเชื่อแต่ดวงอย่างเดียว เชื่อในครูบาอาจารย์ แสวงหาผู้รู้ที่แม่นยำ

โยมจงจำไว้ อาจารย์อันใดก็ดี บุคคลใดก็ดี ถ้ายังไม่รู้ใจตน ยังไม่รู้จิตตนนั้น ยังเป็นที่พึ่งพาให้ใครไม่ได้ เพราะยังไม่รู้กรรมของตน บุคคลพวกนี้ตายแล้วตกนรกทั้งนั้น ฉันไม่ได้บอกว่าแช่ง แต่กรรมมันเป็นแบบนั้น แต่ถ้าโยมปรารถนาเมตตาคนอื่นเขา ชี้ทางไปในทางถูกทางธรรม ไม่มีโมหะ โทสะ เจือปนในจิตที่จะเมตตาเขา โยมก็รอดพ้นอบายจ้ะ ฉันขอฝากไว้สำหรับนักพยากรณ์ทั้งหลาย ถ้ายังไม่พยากรณ์จิตตัวเองได้ อย่าริอ่านอวดดี เพราะต่อไปโยมอาจจะเจอดีได้ เพราะฉันก็เห็นนี่จ๊ะ รู้ทั้งหมด แต่ไม่รู้ตน เสร็จเลย หลงตน ถูกมัดตราตรึง พอภัยมา ก็แก้ตนไม่ได้ แก้ตัวก็ไม่ทันแล้ว หลักฐานมันมัดหมดแล้ว เพราะไม่เคยเพ่งพิจารณาตนเลย จึงไม่รู้ได้ว่าภัยนั้นมาตอนไหน เมื่อไหร่

ดังนั้น กรรมดี กรรมชั่ว เกิดจากวาสนาดี ดวงจักดี ไม่ใช่ว่าดวงดีแล้ว วาสนาโยมจะดี เพราะดวงนั้นมันมีขึ้นมีลง เปรียบเหมือนดวงดาว ข้างขึ้นข้างแรม เปรียบเหมือนคลื่น หรือลมฟ้าอากาศ โยมไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ไม่ว่าฟ้าอากาศมันจะเป็นแบบใด ถ้าโยมจิตใจดี นั้นเรียกว่าวาสนาโยมเคยกระทำมา ดวงโยมจะเป็นปรกติ ไม่ทรุด ไม่ตกไม่ต่ำ คงไว้ คงเส้นคงวา เรียกว่าสร้างบุญปัจจุบันให้ดี มันจักผดุงดวงโยมตลอดเวลา โยมไม่ต้องไปบูชาดวงเลย แค่บูชาพระรัตนตรัยอย่างเดียว ดวงโยมจักเป็นอมตะ ดีวันดีคืนจ้ะ

นี่ฉันดูดวงให้โยมนะจ๊ะ แล้วก็ดูให้คนทั้งหลายทั้งปวงด้วยจ้ะที่หลงดวงอยู่ ใครดูดวงมาก ก็หลงตนมาก หรือไม่จริง ก็ไปลองดูสิจ๊ะ ฉันไม่มีค่าครูนะจ๊ะ แต่ค่าครูที่โยมต้องชดใช้นั่นคือค่าแห่งแผ่นดิน ค่าหนี้สงฆ์ ค่าคุณบิดามารดา ก็คือโยมทั้งหลายทั้งปวงต้องช่วยกันเปิดประตูเมือง และที่ฉันจะบอกต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใคร แต่เป็นประโยชน์ของตัวโยมเอง เพราะถ้าโยมไม่เปิดประตูหนีออกไป โยมจักตายทั้งเป็น ทั้งลาวา แผ่นน้ำ แผ่นดิน จะถมทับ ถ้าโยมเปิดประตูได้ เขาเรียกว่าการออกจากทุกข์ คือการเกิดใหม่ คือจะเกิดเมืองใหม่ โยมอยากไปมั้ยจ๊ะ เมืองศิวิไลอะจ้ะ

ที่ฉันมานี้ ฉันจะมาต่อคำทำนายที่ฉันเคยบอกไว้ นั่นเรียกว่าเมืองศิวิไล แต่ยังไม่มีใครพบ อำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าไม่มีอำนาจนี้ ในพระรัตนตรัยนี้ แก้วสามประการนี้ จะไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่านี้ ที่จะอธิษฐานจิตให้เกิดบุญบารมีไปตามความปรารถนาของใครได้ ฉันจึงสร้างสถานที่ตรงนี้ขึ้นมา เพื่อให้เกิดวิหารพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จึงเกิดประตูเมือง แต่ถ้าใครไม่ปรารถนา ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร ของทั้งปวงอยู่ที่ใจ เมื่อโยมปรารถนา โยมก็ได้สิ่งนั้น

ฉันสร้างวิหารขึ้นมาเพื่อเป็นเรือที่จะมารอรับดวงจิตวิญญาณ 3000 ดวง ที่จะนำพาไปเป็นเชื้อให้เกิดเมืองใหม่ เพื่อจะรักษาเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติ เพื่อต่อให้ลูกหลานโยมนั้นได้มีที่อยู่อาศัย ได้เป็นที่พึ่งพาและเป็นร่มเงา ร่มโพธิ์ร่มไทรต่อไป ดังนั้น หน้าที่ของโยมที่จะตอบแทนชาติ ศาสนา และแผ่นดิน บิดามารดาผู้ให้กำเนิดได้ ก็คือการสร้างบุญกุศลนี้ให้ครบองค์สาม เมื่อโยมเปิดประตูเมืองได้ สิ่งที่โยมสงสัย นั่นก็คือโยมเกิดมาทำไม โยมเป็นใคร กรรมอะไรทำให้โยมเกิดขึ้นมา ใครมากล่าวธรรมให้โยมฟัง สิ่งนั้น เวลานั้น โยมจะได้รู้ด้วยตัวของโยมเอง หาใช่ใครมาบอกโยมไม่ ธรรมหรือบุญกุศลต้องจับต้องได้ สัมผัสได้ รู้ได้ด้วยตนเอง นั่นคือของปัจจัตตัง หากฉันกล่าวแล้ว บอกแล้ว โยมทำหรือโยมเชื่อไม่ถึง สิ่งที่ฉันบอกไปจักเป็นโทษกับโยม ดังนั้น เวลายังมีอยู่ไม่เกินอีก 4 ปีข้างหน้านี้ โยมจักได้เห็นสิ่งที่โยมไม่เคยเห็น

 
Back to content | Back to main menu