บรรลุความจริงคือบรรลุธรรม - dhamafortune

Newsletter Email Subscription *
English
Go to content

Main menu:

บรรลุความจริงคือบรรลุธรรม

ข้อควรรู้ > พระพุทธศาสนา

การบรรลุธรรมะ การตรัสรู้ ถ้าเราคิดไปก็ดูเหมือนว่าเป็นของสูงเกินไป ไม่ควรจะเอามาพูดว่าเราบรรลุธรรม ความเป็นจริงก็คนเหมือนเรานี่แหละเสมอแล้วที่จะบรรลุธรรมได้ บรรลุธรรมก็คือ เข้าใจว่าอันนี้เป็นบาป คือมันผิด ไม่เกิดประโยชน์ตนและคนอื่นทั้งนั้น เข้าใจชัดเจนเช่นนี้เรียกว่าเราบรรลุธรรม ซึ่งเป็นทางที่ควรละ คือการรู้แจ้งธรรมะ เช่นเราเดินไปท่าน้ำ จะบรรลุท่าน้ำหรือท่าเรือก็เมื่อไปถึงท่าน้ำท่าเรือแล้วนั้นเอง ถ้าขึ้นมาถึงศาลาเราก็เรียกว่าเราบรรลุศาลาแล้ว ถ้าเรารู้จักความเป็นจริงที่ถูกต้อง ก็เรียกว่าเราบรรลุความจริง บรรลุธรรม เมื่อบรรลุธรรมะแล้ว กิเลสทั้งหลาย มันก็สร่างไป ลดไป เมื่อมีความเห็นชอบ ความเห็นผิดมันก็เลิกไปเป็นธรรมดา

 
Back to content | Back to main menu